Soltrumma Soltrumma

 

 

 

 

Välkommen till några axplock av trummor jag byggt genom åren

 

Jag bygger  trummor på bestälningVarför en hanbyggd trumma?


Jag ställer frågan: Vad väljer jag att dricka mitt te ur för kopp?
Ur en opersonlig masstilverkad kopp från IKEA eller ur en personlig hand tillverkad kopp som legat som ett ämne på en drejskiva och formats till en kopp med kärlek och omtanke och som det endast fins ett exenplar av.

För mig smakar ett aromatiskt te bättre i min handtillverkade kopp med patina än i en massproduserad kopp som gjorts i många tusen exenplar.

Det är likadant med trummor, jag får ut mer av att spela på en trumma som är gjord med både fantasi och kärlek än på en massproduserad trumma.